Til Fremsiden
Bugge Business Consulting as
Postboks 50
5896 BERGEN

Tlf.: 99 47 50 50
Fax: 55 12 53 90
Send Epost
Org.nr.:
988 930 814 MVA
Bilde # 4 Frittstående konsulentselskap

Bugge Business Consulting AS (BBC) tilbyr rådgivning innenfor følgende hovedområder:
 


Vi har en bred ledererfaring med fokus på anvendelse av IT som strategisk verktøy for forretningsutvikling.
I tillegg har vi lang og allsidig erfaring, gjennom bistand og aktiv deltakelse innenfor følgende områder:


Fokus ved tilnærming til ulike oppgaver og utfordringer er en metodisk forankring. Dette sikrer at ulike problemstillinger behandles på en strukturert og metodisk måte.

Medarbeiderne er bedriftens viktigste ressurs. BBC legger derfor stor vekt på etablere et best mulig menneskelig samspill i endrings- og utviklingsprosesser.

Basert på lang praksis fra en rekke store teknologi og rådgivningsmiljø, fokuserer BBC på en praktisk tilnærming til oppgaven. I dette ligger også en stor grad av involvering og kompetanseoverføring i virksomheter hvor man engasjeres.

BBC er en liten og effektiv virksomhet, noe som sikrer en kosteffektiv gjennomføring av tjenester og oppdrag.

BBC tilbyr konsulent- og rådgivningingstjenester, både for større og mindre virksomheter.
 


Siste nyheter


Nettverksgruppe Norge - Forretningssystemer/ERP
Bugge Business Consulting – BBC har samarbeidet med Bo Hjort Christensen de siste 10 årene innenfor området rådgivning ved evaluering, valg og implementering av ERP systemer. I 2015 tok Bo Hjort Christensen initiativ til etablering av en nettverksgruppe for kompetansedeling og erfaringsutveksling knyttet til metodikk og erfaring fra konkrete prosjekter. Gruppen inngår i EGN Norges nettverk. Deltakere i gruppen er flere store norske selskaper og konsulentselskaper som arbeider med innføring av ERP og nye forretningssystemer. Kjell Bugge Halvorsen fra BBC AS er medlem i gruppen og deltar på faste samlinger gjennom året.  

Prosjekt-og endringsledelse innføring nytt ERP/forretningssystem
Innføring av nytt felles ERP/forretningssystem for industribedrift. Prosjektet innebærer harmonisering av prosesser og løsninger med beste praksis fra det internasjonale konsernet bedriften er en del av. Prosjektet innebærer betydelig grad av endring og forretningsutvikling for alle selskapets prosesser. 

Julegave 2014 til nytt bygg for barn i Kenya og kirke i Norge
Julegave og støtte for 2014 i år har vi valgt å gi til to prosjekter: 1. Oppbyggingen av et nytt bygg barn i Kenya. Bygget skal reises på misjonsstasjonen Migori. Dette er også en av basene det store fadder- og hjelpeprogram som drives av en nasjonal kirke organisasjon. 2. Evangeliekirken sitt lokale arbeid i Bergen. Bugge Business Consulting AS donerer tilsammen kr. 40.000,- til disse prosjektene og gaven kanaliseres gjennom misjons- og hjelpeorganisasjonen Trosgnisten Misjon. Arbeidet med pågår og bildet viser ferdig fundament med søyler for vegger. Planen er at bygget skal innvies høsten 2015. 
 
Designeren.no
Til Fremsiden